U organizaciji Ministarstva odbrane Republike Slovenije, Uprave za civilnu zaštitu i pomoć u nesrećama,

u sklopu Inicijative za pripremu i prevenciju  katastrofa  za jugoistočnu Evropu (Disaster Preparednes and Prevention Initiative for South East Europe) od 24.-28.augusta održan je HOT-FIRE TRENING namjenjen profesionalnim vatrogascima i komandirima (1-2) učesnika iz DPPI SEE zemalja (Hrvatska, Crna Gora,Srbija,Albanija,Bugarska,Makedonija,Moldavija, Turska i Bosna i Hercegovina).

Trening je održan u Centru za obuku vatrogasaca i pripadnika civilne zaštite Slovenije, u IG-u kod Ljubljane, učestvovali su vatrogasci iz 7 zemalja jugoistočne Evrope i to: Albanije,Bugarske,Hrvatske,Srbije,Crne Gore,Makedonije ,Bosne i Hercegovine.

Sva predavanja su bila na Engleskom jeziku.

Bosnu i Hercegovinu su predstavljali ispred VSRS vatrogasac Radinović Mario (Teritorijalna vatrogasna jedinica Prijedor), a ispred FUCZ spasilac Benjamin Bravo (Federalna uprava za civilnu zaštitu)

Cilj treninga je sticanje i unapređenje teoretskog znanja i praktičnih vještina iz vatrogastva,gašenja požara u objektima, poznatih kao HOT FIRE/FLASHOVER TRAINING.

Više o ovome možete naći ovdje...

 

#