V A T R O G A S C I   P R I J E D O R   U P O Z O R A V A J U :

  „NEISPRAVNI I NEOČIŠĆENI DIMNJACI MOGU LAKO IZAZVATI POŽAR“

  “O Č I S T I T E  I  P R E G L E D A J T E  D I M O V O D N E  K A N A L E“

Za vrijeme sezone grijanja povećava se broj požara dimnjaka i zato je sada pogodan trenutak za kontrolu dimnjaka i upoznavanje sa  postupanjem  u slučaju požara  dimnjaka. Požari dimnjaka oštećuju konstrukciju dimnjaka, a mogu se proširiti i na druge dijelove kuće i mogu imati i tragične posljedice. Uzrok nastanka požara u dimnjaku su slojevi čađi koji mogu da se zapale. Požar dimnjaka se manifestuje kao: pucketanje u dimnjaku, zvuk sličan huktanju koje postaje sve snažnije, crni dim iz dimnjaka, iskre koje lete ili čak plamen iz dimnjaka, vruće rozete, loše sagorijevanje, zadimljene prostorije stana i vreli zidovi dimnjaka.

Statistika pokazuje da 15-20% od ukupnog broja požara odnosi na požare dimnjaka, a brojno to znači 40-50 u toku godine. Pošto se zagrijavanje većeg broja stambenih objekata vrši loženjem peći, pogotovo u ruralnom području, želimo da smanjimo broj požara ove vrste. Odnosno, ovom akcijom nam je želja da upozorimo sugrađane na ovu opasnost, upoznamo sa obavezom čišćenja dimovodnih kanala, kako da odreaguju ako do požara dimnjaka već dođe i da ovim postupkom redovnog čišćenja i održavanja dimnjaka, čuvaju svoje živote, živote svojih ukućana i susjednih stanara.

 
 
 

#