V A T R O G A S C I   P R I J E D O R   U P O Z O R A V A J U :

  „NEISPRAVNI I NEOČIŠĆENI DIMNJACI MOGU LAKO IZAZVATI POŽAR“

  “O Č I S T I T E  I  P R E G L E D A J T E  D I M O V O D N E  K A N A L E“

Za vrijeme sezone grijanja povećava se broj požara dimnjaka i zato je sada pogodan trenutak za kontrolu dimnjaka i upoznavanje sa  postupanjem  u slučaju požara  dimnjaka. Požari dimnjaka oštećuju konstrukciju dimnjaka, a mogu se proširiti i na druge dijelove kuće i mogu imati i tragične posljedice. Uzrok nastanka požara u dimnjaku su slojevi čađi koji mogu da se zapale. Požar dimnjaka se manifestuje kao: pucketanje u dimnjaku, zvuk sličan huktanju koje postaje sve snažnije, crni dim iz dimnjaka, iskre koje lete ili čak plamen iz dimnjaka, vruće rozete, loše sagorijevanje, zadimljene prostorije stana i vreli zidovi dimnjaka.

Opširnije: Upozorenje pred sezonu grijanja !

Strana 2 od 11

#