Pripadnici Teritorijalne vatrogasne jedinice obavili su stručna osposobljavanja i usavršavanja koja su bila predviđena planom i programom rada za 2014. godinu. Redovna teoretska i praktična obuka odvija se svakodnevno prema utvrđenom planu i programu  koji je odobren od nadležnog  Inspektorata za eksplozivne materije i zaštitu od požara  pri Ministarstvu MUP-a RS. 

U okviru obuke i sticanja zvanja vatrogasac i rukovodilac akcije gašenja požara, imali smo polaganje stručnih ispita koja je zakonska obaveza za obavljanje ove vrste djelatnosti. I ove godine smo osposobili jednog rukovodioca akcije gašenja, koji treba da postane „vatrogasac vođa grupe“, a za to mjesto je sistematizacijom propisan ovaj profil. Za sledeću godinu smo planirali jednog rukovodioca akcije gašenja požara i po potrebi za zvanja vatrogasac, ako nam bude odobrena popuna jedinice.

U sastavu Teritorijalne vatrogasne jedinice nalazi se odjeljenje za spašavanje, u čiji domen spada i spašavanje na vodi i pod vodom. Svake godine vatrogasci obučeni za ovu vrstu spašavanja, moraju da prođu trenažnu obuku, da imaju odgovarajući broj zarona na rijekama, jezerima i morima, kako bi produžili svoju licencu. Moram napomenuti da su dva naša ronioca, obavili teoretsku i praktičnu obuku, kao i polaganje ispita za ronioca druge zvijezde.

U odjeljenju za spašavanje na vodi, kojeg čine vatrogasci iz odjeljenja, dodatno smo edukovali pet vatrogasaca, koji su  položili su ispit za upravitelja čamca. Za sledeću godinu smo planirali osposobiti još tri vatrogasca.

Pripadnici TVJ-ce obavili su teoretsku i praktičnu obuku u trenažnom centru u Ivanić Gradu. Vatrogasci su prvo teoretski pripremljeni a poslije svake faze uslijedila je praktična obuka u specijalnim kontejnerima gdje se uživo simulira plameni udari, načini i mogućnosti gašenja. Čak i iskusni vatrogasci su dobili nova saznanja, tako da je to iskustvo izuzetno. I za sledeću godinu planiramo poslati drugu grupu vatrogasaca na ovu obuku, jer sva saznanja dobijaju sa aktivnim učestvovanjem, radom u opasnim i požarnim zonama.

 

Grupa vatrogasaca od četiri člana  prisustvovala je obuci u Mostaru i radu sa opremom razvalnih hidrauličnih alata“ WEBER-HYDRAULIK“, koja se koriste za izvlačanje unesrećenih iz saobraćajnih nezgoda. Prezentirane su različite metode upotrebe  ove opreme sa radom u različitim uslovima i spašavanje unesrećenih. 

Dva vatrogasca obavili su radnu posjetu i Rescue days WEBER-HYDRAULIK u Freiburgu-Njemačka, gdje su vidjeli različite metode i najnovija dostignući pri spašavanju unesrećenih iz saobraćajnih udesa.

Stariješina TVJ-ce sa Komandirom djeljenja za spašavanje, posjetili su fabriku za proizvodnju auto ljestvi „IVECO MAGIRUS“ Ulm-Njemačka. Zbog potrebe Teritorijalne vatrogasne jedinice da u narednom periodu nabavi ovakvo vatrogasno vozilo za spašavanje sa visina i spoljne navale prilikom gašenja požara, obavljena je radna posjeta, da se vide nova tehnička dostignuća i sagledavanje opreme koja je nama potrebna.

Stariješina TVJ-ce sa komandirom djeljenja za spašavanje  i drugim predstavnicima Vatrogasnog saveza RS, posjetili su fabriku za proizvodnju pumpi velikog kapaciteta i protoka, „HYTRANS“ Lemmer u Nizozemskoj. Svjedoci smo velikih količina padavina kao i poplava velikh razmjera, od kojih se treba zaštiti, ali biti spreman da se odgovori na ovu vrstu nepogode: Vatrogasni savez RS planira da nabavi ovakvu jednu pumpu za potreba Republike Srpske. 

Na predlog UO Vatrogasnog saveza, na seminar o rukovođenju i komandovanju u incidentnim situacijama koje je organizovala Američka ambasada, bio je Stariješina Tvj-ce (Nebojša Miljuš).

Na međunarodnoj konferenciji za zaštitu od požara i eksplozije koje se održava svake druge godine u Novom Sadu, kao koautor rada, bio je Stariješina TVJ-ce(Nebojša Miljuš). 

Na predlog UO Vatrogasnog saveza Republike Srpske na seminar o spašavanju prilikom masovnih nesreća u drumskom i željezničkom saobraćaju, učestvovao je komandir odjeljenja za spašavanje(Radenko Petrić).

 U Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici planira se i sledeće godine stručno osposobljavanje i usavršavanje u približno istom obimu, kao i ove godine. Pojedina su zakonska obaveza, a drugi dio ovisi od proizvođača, izlagača i zastupnika pojedinih firmi, koje organizuju pojedine posjete i manifestacije u obliku sajmova prezentacija i obuka.

 

Strana 6 od 11

#