Teritorijalna vatrogasna jedinica Prijedor lani je imala 251 intervenciju, vrijednost spašene imovine procijenjena je na 5.858.000 KM, a materijalna šteta na 335.000 KM.

"Najviše intervencija bilo je na građevinskim objektima i dimnjacima, dok je šumskih požara bilo mnogo manje nego u prethodnim godinama, na šta su uticali izmijenjeni klimatski uslovi sa mnogo padavina", rekao je komandir Teritorijalne vatrogasne jedinice Prijedor Nebojša Miljuš. On je istakao da su prijedorski vatrogasci imali intenzivne aktivnosti u vrijeme velikih majskih poplava i važnu ulogu u funkcionisanju lokalnog štaba za vanredne situacije. 
 

"Evakuisano je od 800 do 1.000 stanovnika. Vatrogasci su bili angažovani na evakuaciji, spasavanju i transportu ljudi i dobara, dostavi hrane, vode za piće, lijekova i drugih artikala do poplavljenih stambenih objekata i na saniranju posljedica poplave", kaže Miljuš


 

Tokom 2014. godine nabavljeni su vozilo za gašenje požara u ruralnim i teško pristupačnim terenima, dva čamca i ostala oprema za gašenje požara i zaštitu disajnih organa, ukupne vrijednosti 440.000 KM. Novac su obezbijedili Vatrogasni savez Republike Srpske i grad Prijedor. 

"U pripremi je projekat za nabavku vatrogasnog vozila za spašavanje sa visina - autoljestve, čime bismo zamijenili tehnički prevaziđeno vozilo staro četiri decenije", dodao je Miljuš. 

Teritorijalna vatrogasna jedinica Prijedor u 2014. godini dobila je zahvalnicu grada za izuzetne rezultate u zaštiti ljudskih života i materijalnih dobara na području grada Prijedora.

srna/infoprijedor.com

Strana 7 od 11

#