Teritorijalna vatrogasna jedinica Prijedor ima 32 zaposlena. Osnovna djelatnost TVJ Prijedor je gašenje požara svih vrsta, pomoć u tehničkim intervencijama (saobraćajne nesreće i sl.), pružanje pomoći u drugim vrstama nezgoda (spašavanje na vodi i pod vodom) kao i specijalne jedinice u službi civilne zaštite pri vanrednim situacijama. Naša servisno-preventivna služba vrši preventivne  preglede objekata sa aspekta zaštite od požara, obuku zaposlenih iz oblasti zop-a, servis  vatrogasnih aparata kao i pregled i ispitivanje unutrašnjih i vanjskih priključaka hidrantske mreže, kao i razne promotivne aktivnosti u cilju informisanja građana o mogućim opasnostima koje mogu proizvesti nesavjesno postupanje. podizanja

 

Radnici TVJ-ce Prijedor po potrebi vrše i protivpožarno osiguranje na javnim skupovima i manifestacijama gdje se okuplja veći broj ljudi.

Kako bi vatrogasci bili što uspješniji u obavljanju svojih zadataka, u svakom trenutku moraju biti spremni da odgovore na veoma zahtjevne uslove rada. Stoga se svakodnevno održavaju stručne teorijske i praktične vježbe prema planu i programu koje usvaja nadležno Ministarstvo. Rješavaju se taktički zadaci i provjerava oprema. Vatrogasna vozila i oprema se redovno pregledaju, a eventualni nedostaci odmah riješavaju. Ne smije postojati ni najmanja greška, koja bi mogla ometati rad na samoj intervenciji.

Svi profesionalno zaposleni radnici u TVJ-ci Prijedor su profesionalni vatrogasci(osim zvanja profesionalni vatrogasac – svaki zaposleni ima i još najmanje jedno dodatno zvanje i zanimanje), a struktura zaposlenih prati organizaciju i sistematizaciju zaposlenih u Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici. 

 

Osim ovih glavnih zadataka, vatrogasci TVJ-ce Prijedor svoje znanje i sposobnosti ulažu u stvaranju što boljeg radnog ambijenta, održavanjem vatrogasnog doma i vanjskog kruga, kako bi boravak bio što ugodniji – kako za same zaposlene koji tu borave 24 sata, tako i za sve goste i posjetioce.

 

U sklopu svog 12-satnog radnog vremena, kada nema intervencija služba funkcioniše prema “Pravilniku o radu u TVJ Prijedor”, odnosno prema  rasporedu rada (satnice) za dnevnu i noćnu smjenu koja izgleda ovako:

 

RASPORED RADNOG VREMENA ZAPOSLENIH U TVJ-ci  PRIJEDOR

I SMJENA-Dnevna

0645- 0700  Primo-predaja službe

0700- 0800  Pregled ispravnosti vozila, opreme i pogonskih sredstava

0800- 0830  Doručak

0830- 1030  Teoretska nastava po planu i programu

1030- 1045  Priprema za praktičnu obuku

1045- 1245  Praktična obuka po planu i programu

1245- 1300  Analiza vježbe

1300- 1330  Ručak

1330- 1530  Rad na održavanju tehnike, instalacija na zgradi i krugu

1530- 1730  Kondicione i fizičke vježbe

1730- 1800  Pregled opreme i vozila za primopredaju

1800- 1845  Spremanje prostorija

1845- 1900  Primo-predaja službe

II SMJENA- Noćna

1845- 1900  Primo-predaja službe

1900- 2000  Pregled ispravnosti opreme, vozila i pogonskih sredstava

2000- 2330  Večernje sportske i  slobodne aktivnosti

2330- 0530  Noćni odmor

0530- 0600  Ustajanje, uređenje spavaone i lična higijena

0600- 0645  Priprema za primo-predaju službe

0645- 0700  Primo-predaja službe

 

Stručna nastava se odvija svakodnevno, i vrši se prema planu i programu stručnog osposobljavanja i usavršavanja radnika TVJ-ce Prijedor. Praktični dio obavlja se u krugu jedinice sa svim vozilima i opremom potrebnom za određeni taktički zadatak. Fizičke pripreme izvode se kao kondicione vježbe u vlastitoj teretani u I smjeni i sportskim aktivnostima na vlastitim terenima (Košarka, mali fudbal i stoni tenis u II smjeni).

#