Z A K O N I :

1. Zakon o zaštiti od požara (sl. gl. RS. br.71/12)

2. Zakon o prometu eksplozivnih materija,  zapaljivih tečnosti i gasova (sl. gl. RS. br. 78/11)

3. Zakon o zaštiti i spašavanju u vanrednim situacijama (sl. gl. RS. br. 121/12)

4. Zakon o gasu (sl. gl. RS. br. 86/07)

 

PODZAKONSKI AKTI:

2013. god.

 1.  Plan aktivnosti u pripremi i sprovođenju mjera zaštite i spasavanja od šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru u Republici Srpskoj u 2013. (sl.gl. RS. br. 20/13 – str. 20-24)
 2. Metodologija za izradu planova ZOP-a (sl. gl. RS. br. 32/13 – str. 14-16)
 3. Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara (sl. gl. RS. br. 39/13 – str. 15-20)
 4. Pravilnik o tehničkim normativima za pristupne puteve, okretnice i uređene platoe za vatrogasna vozila u blizini objekta kod kojih je povećan rizik od požara (sl. gl. RS. br. 39/13 – str. 20-22)
 5. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara (sl. gl. RS. br. 42/13 – str. 8-12)
 6. Pravilnik o tehničkim normativima za izradu tehničke dokumentacije kojom moraju biti snabdjeveni sistemi, oprema i uređaji za otkrivanje požara i alarmiranje (sl. gl. br. 42/13 – str. 13-14)
 7. Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne instalacije za dojavu požara (sl. gl. RS br. 53/13 – str. 16-25)
 8. Pravilnik o uslovima, osnovima i mjerilima za razvrstavanje privrednih društava i drugih pravnih lica, republičkih organa uprave i drugih organa i preduzetnika u odgovarajuće kategorije stepena rizika ugroženosti od požara (sl. gl. RS. br. 53/13 – str 25-30)
 9. Pravilnik o vođenju evidencije o ispitivanjima i pregledima vatrogasnih aparata (sl. gl. RS. br. 57/13 )
 10. Uputstvo o traženju, pružanju i prihvatanju pomoći zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama (sl. gl. RS. br. 53/13 – str. 30- 39)
 11. Pravilnik o uniformi i funkcionalnim oznakama vatrogasaca u profesionalnim vatrogasnim jedinicama (sl. gl. RS. br. 63/13 – str. 23- 28)
 12. Pravilnik o tehničkim normativima zaštite od požara u objektima namjenjenim za javnu upotrebu u kojima se okuplja, boravi ili radi veći broj lica (sl. gl. RS. br. 64/13 – str. 2-16)
 13. Pravilnik o načinu polaganja stručnog ispita za profesionalne vatrogasce i rukovodioce akcije gašenja požara (sl. gl. RS.br. 69/13  str 1-6)
 14. Pravila službe u vatrogasnim jedinicama (sl. gl. RS.br. 74/13  str. - 2-11)
 15. Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati objekti i skladišta za smještaj i prodaju mineralnih đubriva ( sl.gl. RS.br. 79/13  str. 31-33)
 16. Pravilnik o utvrđivanju i ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti na energetskim postrojenjima, uređajima i posudama pod pritiskom (sl.gl. RS.br. 81/13 str. 12-14)
 17. Pravilnik o mjerama zaštite i tehničkim normativima u objektima za proizvodnju eksplozivnih materija (sl. gl. RS.br. 109/13  str. 1 -47)

 

2014. god.

 1. Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje, građenje, pogon i održavanje gasnih kotlovnica. (sl.gl.RS.br. 7/14 str. 40-59)
 2. Pravilnik o izmjenama o sadržaju i postupku izrade plana zaštite šuma od požara. (sl.gl.RS.br. 12/14 str. 18)
 3. Uputstvo za prevoz opasnih materija u željezničkom saobraćaju. (sl.gl.RS.br. 14/14 str. 2-20)
 4. Pravilnik o tehničkim normativima za unutrašnje gasne instalacije. (sl.gl.RS. br.16/14 str. 1-88)
 5. Pravilnik o načinu upotrebe znaka zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama (sl.gl.RS. br. 87/14 str. 6-7)
 6. Pravilnik o izmjenama pravilnika o utvrđivanju ispunjavanja uslova za obavljanje djelatnosti na energetskim postrojenjima, uređajima i posudama pod pritiskom (sl. gl. RS. br. 88/14 str. 14)

 

 

#