Čistoća i urednost

Najvažniji sigurnosni faktor u domaćinstvu je urednost i čistoća. Nagomilano smeće u potkrovljima i podrumima, hrpe krpa i beskorisnih starih stvari najviše ugrožavaju domaćinstvo. Zato vodite brigu o urednosti i čistoći, a roditeljima pomognite u čišćenju i velikim pospremanjima. Redovno treba održavati dimnjake, tj. držati ih nepropusne i čiste od čađi i gareži.

Šporeti i peći

Nestručno postavljene peći, šporeti i ostala grejna tijela često su i u velikom broju slučajeva zanemaren izvor opasnosti. U krugu od pola metra ne držite nikakve gorive predmete, a u nedoumici kontaktirajte stručne osobe. Hrana koja se kuva i peče na šporetu ili peći, mora biti uvijek pod nadzorom, kako ne bi zagorjela i izazvala požar.

Pepeo

Topli pepeo može i nakon 24 sata biti izvor paljenja, tako da se nikada ne smije pospremati u kartonske kutije, plastične kante ili u smeće s drugim gorivim materijama koje bacamo. Pepeo odložite samo u metalne kontejnere na otvorenom. 

Zapaljivi otpad

Privremeno odlaganje zapaljivog otpada (masne krpe, papir i sl.) dozvoljeno je samo na otvorenom, u metalnim posudama koje se mogu zatvoriti. Moramo kontrolisano odlagati otpad, tako da otpadni papir, baterije i polietilensku (takozvanu PET)-ambalažu odlažete u za njih određene spremnike. Odlažite motorna ulja u mjesta predviđena za reciklažu.

Odvodi kuhinjskih para (nape)

Filtere kuhinjskih napa treba redovito čistiti ili mijenjati. Pažnja: zamijenjeni filteri su lakozapaljivi otpad!

Vruća mast

Pregrijana mast se može zapaliti. Požari masti su najčešći uzroci kuhinjskih požara. Goruću mast nikako ne gasite vodom, nego je skinete sa peći i prekrijte!

I ako friteze imaju termostat, ne smiju biti ostavljene bez nadzora. Stara mast je lakše zapaljiva nego svježa, tako da redovita zamjena masti povećava sigurnost od nastanka požara.

Postavljanje toplotnih uređaja

Električna kuhala, aparati za kafu, i druga grejna tijela, uvijek se moraju postaviti na negorivu podlogu i najmanje na udaljenosti od pola metra od zapaljivih stvari. Grijaći dijelovi uronjenih kuhala moraju u cjelosti biti potopljeni u vodu.

Pegle (glačala)

Uključene pegle ne smiju biti "zaboravljene". Prilikom prekida ili završetka rada treba ih isključiti iz struje i odložiti na dovoljnoj udaljenosti od zapaljivih stvari.

Televizor, video uređaji

Uključeni TV i video uređaji isijavaju toplinu, koja se mora odvoditi. Ako se ovakvi uređaji ugrade u zid ili namještaj, mora se osigurati dovoljan prostor za ventilaciju. Između  električnih uređaja i zidova/regala mora biti minimalni razmak od 10 cm. Kada se na više dana napušta stambeni objekat (godišnji odmor ili sl.), obavezno ih iskopčajte iz utičnica.

Sprejevi

Različiti sadržaji sprejeva (lakovi, sredstva za čišćenje) mogu biti opasni i zapaljivi. Ne upotrebljavajte ih u blizini otvorene vatre, uključenog toplotnog uređaja (fen, kalorifer) ili goruće cigarete. Prilikom prekomjernog zagrijavanja, pojedine bočice sprejeva mogu eksplodirati, zato ih ne ostavljajte u blizini toplotnih uređaja, i ne bacajte u vatru.

Termofor

Električni termofor i prekrivači u krevetu smiju se upotrebljavati samo za zagrijavanje. Neprekidno uključeni termofori mogu dovesti do požara zbog kratkog spoja ili kvara termostata.

Novogodišnje jelke

Požari na novogodišnjim jelkama su veoma česti. Mogu se izbjeći pridržavanjem jednostavnih sigurnosnih mjera:

- jelku nikada ne postavljajte u blizini zavjesa

- ne koristite prskalice ili svijeće (svakako su bolje žarulje-lampice), a od električnih lampica udaljite papir i nakit. Lampice ne smiju goriti bez nadzora!

- Prskalice ne koristite u stanu, a pogotovo ne na jelkama.

Skladištenje u potkrovljima i podrumima

U potkrovljima i podrumima se smiju ostavljati samo negorive tvari i poljoprivredni proizvodi, uz nesmetan pristup svim dijelovima potkrovlja i krovnim prozorima. Ako držite neku opasnu ili gorivu tvar, obvezno se kod stručne osobe raspitajte o načinu najboljeg skladištenja.

Radovi u kući sa otvorenim plamenom

Radove s otvorenim plamenom neka rade stručnjaci-serviseri. Pripremite im prethodno okolinu, t.j. očistite prašinu i otklonite sve zapaljive tvari. Ručne vatrogasne aparate držite u pripravnosti, a mjesto rada nakon završetka radova više puta kontrolišite (sljedećih 24 h).

 Požari na otvorenom prostoru

Pod požarima rastinja podrazumijevamo sve vrste požara na otvorenom kao što su šumski požari, požari žitarica, korova itd. U našim krajevima opasnost od požara posebno je velika u rano proljeće, kao i ljeti i u jesen nakon dugih suša. Požarna opasnost se povećava na napuštenim i nepristupačnim zemljištima (nepostojeći prilazni putevi), kao i u uvjetima snažnih vjetrova, kada se požar izrazito brzo širi. U  šumi je u svako godišnje doba loženje vatre strogo zabranjeno.

 

Vatrogasnim prosjecima i putevima omogućuje se pristup vatrogasnim vozilima. U preventivne mjere ubrajaju se i osmatračnice i redovno nadgledanje koje omogućavaju pravovremeno dojavljivanje požara. 

 

Ipak, najbolje su prirodne mjere kao što su:

 

- obrada zemljišta i zasad kultura koje sazrijevaju u različito vrijeme

- uzgoj koza, ovaca i ostalih životinja i divljači koja će "pobrstiti" rastinje, te time otkloniti požarnu opasnost,

- rezanjem nižih grana drveća, čime će se spriječiti preskakanje prizemnog požara u krošnje,

- uzoravanjem prosjeka (moguće i tokom vatrogasne intervencije)

- kontrolisanim spaljivanjem korova

 

Praćenjem opasnosti od nastanka izbijanja šumskih požara, gdje se između ostalog uzima u obzir vlažnost gorivog materijala i tla, te brzina vjetra, od velike je pomoći u ocjenjivanju potrebnog nivoa pripravnosti vatrogasnih jedinica.

      Uz uobičajenu opremu koja se koristi za gašenje požara, za vatrogasce za gašenje požara rastinja često treba osigurati dodatnu specijalnu vatrogasnu opremu za krčenje rastinja (najpoznatiji kosijer), prenosa vode (naprtnjače), mehaničko gašenje požara (metlanice), specijalne vatrogasne pumpe i vozila, opremu i spremnike ("kruške") koje se prevoze  helikopterima itd, ali i ostalu opremu (sjekire, grablje, lopate, pile itd), te traktore i prikolice, autocisterne i šumska vozila.

 Garažiranje vozila

Vozila (motocikli, automobili, traktori, ostali motorni uređaji) ne smiju se ostavljati u ostavama sa lako zapaljivim materijalom. Iskre, vrući izduvni plinovi ili kratki spoj elektro uređaja brzo i neočekivano dovode do paljenja okoline i lako zapaljive robe i sijena. 

Sijalice

Površinska temperatura običnih sijalica može iznositi do 300 °C, tako da može do zapaljenja spuštene prašine ili druge gorive materije u neposrednoj blizini. Preporuka je da se upotrebljavaju rasvjetna tijela samo sa zaštitnim staklom oko sijalice ili tijelo "hladne" rasvjete (neonska svjetla ili slično).

Električni toplotni uređaji

Treba upotrebljavati samo prikladne uređaje s niskom površinskom temperaturom. "Grijaće lampe" ne ugrožavaju samo leteće insekte nego su i izuzetna požarna opasnost.

Hemijski proizvodi

Za zaštitu bilja koriste se često raličite hemikalije kao što su pesticidi  i umjetna gnojiva. O njihovom ispravnom skladištenju treba voditi posebnu pažnju, jer kod nepravilnog skladištenja prijeti opasnost od požara, ali i opasnost od trovanja.

 Skladišta

Sjenici, silosi žitarica, sušare (duvana) i mlinovi predstavljaju opasnost zbog mogućih uzroka samoupale (mokro sijeno, nedovoljno ventiliranje) i opasnosti od eksplozije (eksplozivne prašine brašna). Npr., vlažno uskladišteno sijeno može dovesti do samozapaljenja. Zagrijanost koje prethodi samozapaljenju može se ponekad prepoznati po čudnom mirisu, kondenzaciji vode ili ulegnuću sijena u sredini. Spriječite to redovnim nadzorom i vizuelnim pregledom. Ako temperatura pređe 70 °C, nastala je upozoravajuća opasnost od samozapaljenja, te hitno treba obavijestiti vatrogasce.

 Mjere zaštite kod sjetve i žetve

U te mjere se ubrajaju:

- redovni tehnički pregledi  opreme i tehnike koja sudjeluju u sjetvi i žetvi (traktori, kombajni, pokretne trake, vršilice itd.)

- sijanje različitim kulturama koje sazrijevaju u različito vrijeme, te što dalje od pristupnih puteva

- pojačana vatrogasna dežurstva u poljoprivrednim područjima u vrijeme žetve

 

      Škola je prostor gdje mladež prisustvuje nastavi i izvan nastavnim aktivnostima te provode slobodno vrijeme na  sportskim terenima. 

 Evakuacija

Upoznajte se s načinima najbržeg i najsigurnijeg napuštanja objekta u slučaju požara. Razmotrite da li u svakom trenutku imate bar dva puta za evakuaciju. Da li ste upoznati s putevima za spašavanje? Ako niste, raspitajte se. Da li se redovno ili barem jednom godišnje održavaju u vašoj školi vježbe evakuacije? Ako ne, raspitajte se zbog čega to nije slučaj. Izlaze za nuždu i požarne puteve držite slobodne i prohodne. Ako se oglasi požarna uzbuna, pokušajte što smirenije i bez guranja i panike na uvježbani način napustiti objekat.

Poštivajte kućni red

Najvažnije je da se poštivaju pravila koja su propisana u školi. Direktno ili indirektno ćete ugroziti sebe i druge ako ih se ne pridržavate.

 

* Igra s vatrom i pirotehnička sredstva

Najstrože je zabranjena bilo kakva igra s vatrom, bacanje petardi ili drugih pirotehničkih sredstava. 

 

* Održavanje priredbi

Za proslave i svečanosti u okviru škole kao ukrasne elemente koristite teško zapaljive materijale, a svakako ukrase postavite na dovoljnu udaljenost od rasvjetnih i grejnih tijela.

Pušenje

Pušenje je u školi najstrože zabranjeno. Pridržavanje te zabrane je u interesu svih đaka, jer, kao što je poznato, ne samo da može biti uzročnik požara, nego je i izrazito štetno za zdravlje.

* Hemijski laboratorij

Škole posjeduju hemijske laboratorije, gdje se provode praktični vježbe iz hemije. Strogo je zabranjeno bez nadzora profesora koristiti ili dirati bilo kakve predmete ili materije iz hemijskog laboratorija.

 

#