Protivpožarni aparati su jednostavni uređaji ali je tragično koliko je malo ljudi sposobno da ih ispravno upotrebi. Vrlo često imamo priliku da nakon požara čujemo kritike na račun "neispravnih" aparata a po pravilu se pokaže da su aparati bili ispravni ali su pogrešno upotrijebljeni.

Najčešće, dešavaju se dvije situacije:

1. Aparat je ispravan ali ga korisnik nije znao aktivirati

Evo primjera: dok su ukućani gledali TV program, TV aparat smješten u regalu prvo se zadimio a nakon minut-dva pretvorio u buktinju. Ukućani i komšije upotrijebili su 5 protivpožarnih aparata ali požar nisu ugasili. Učinili su to vatrogasci ali je soba u kojoj se nalazio TV aparat potpuno uništena, cijeli stan i stubište zagaravljeno, stan ispod djelimično oštećen vodom, a malo je nedostajalo i da se požar proširi na sprat iznad.

 

Šta se dogodilo? Naknadnom provjerom ustanovljeno je da su svi aparati bili sa suhim prahom, posve ispravni, ali da ni jedan nije ispravno aktiviran.

2. Aparat je ispravno aktiviran ali je pogrešno upotrijebljen

Poznat je slučaj velikog jamskog požara koji se prije desetak godina dogodio u jednom od tuzlanskih rudnika. A dogodio se tako što je jedan manji elektromotorni pogon bio posve zatrpan ugljem pa je usljed onemogućenog hladjenja došlo do njegovog pregrijavanja. Povećana temperatura unutar gomile uglja podstakla je samoupalu i žarenje manje količine uglja. U najboljoj namjeri, rudari koji su prvi naišli na to mjesto, aktivirali su CO2 aparate nakon čega je buknuo plamen koji se vrlo brzo proširio na veliki dio jame.

Šta se dogodilo? Rudari su ispravno aktivirali PP aparate ali su ih upotrijebili u posve pogrešnoj situaciji.

Šta akteri opisanih događaja nisu znali i u čemu su pogriješili?
Iako slični vanjskim izgledom, aparati se razlikuju, na različite načine aktiviraju i koriste u različitim situacijama.

Najčešće se susrećemo sa dva tipa aparata, takozvanim "S" aparatima čije sredstvo za gašenje je suhi prah (soda bikarbona) i CO2 aparatima, čije sredstvo za gašenje je gas (ugljen-dioksid). Sve se to može lijepo pročitati na naljepnicama aparata ali kad je frka i kad adrenalin učini svoje, naljepnice malo pomažu. Znači, kao prvo treba naučiti vizuelnu razliku izmedju ovih aparata, a da bi to i upamtili, trebamo se upoznati sa osnovnim principima njihovog rada.

 

CO2 aparat je ispunjen gasom ugljendioksidom koji je zbog vrlo visokog pritiska unutar boce u tečnom stanju. Kad aktiviramo ovaj aparat, ugljendioksid iz tečnog prelazi u gasno stanje pri čemu treba toplotu koju oduzima od okoline. Zbog toga je temperatura gasa na izlazu iz aparata nekoliko desetaka stepeni ispod nule usljed koje svu vlagu iz vazduha pretvara u led kojeg vidimo u obliku bijelih kuglica nepravilnih oblika. Upravo taj led, iako koristan ima i svoju štetnu stranu. Ako ventil na boci nije dovoljno otvoren, suženi otvor dizne će se jednostavno zalediti i zaustaviti isticanje gasa iz boce.

Niska temperatura gasa i stvaranje leda kojeg često nazivaju "suhi led", osnovni su razlozi zbog kojih CO2 aparati imaju ventil sa točkićem i rukohvat za karakterističnu plastičnu mlaznicu koja se širi pri kraju kao metla.
Nedovoljno otvaranje ventila je najčešća greška prilikom aktiviranja CO2 aparata. Upamtite! Točkić na ventilu CO2 aparata mora se odvrnuti do kraja. Zbog vrlo niske temperature mlaznica se mora držati za rukohvat i nikako se iz neposredne blizine ne smije usmjeravati prema ljudima, životinjama i biljkama zato što izuzetno hladan gas može izazvati smrzotine.

Nemojte da vas zbuni što neki CO2 aparati na našim slikama nemaju ventil s točkićem. Da bi se izbjegao problem nedovoljnog odvrtanja ventila, mnogi proizvođači na manje aparate umjesto ventila sa točkićem ugrađuju ventil koji se otvara pritiskom na ručicu. 
Na malim aparatima (2 i 3 kg) mlaznica je bez rukohvata i fiksirana je za bocu a postoje i verzije malih aparata koji su bez mlaznice.

UPAMTITE:
1. Glavno vizuelno obilježje CO2 aparata je karateristična mlaznica koja se širi pri kraju.

2. Ukoliko aparat ima ventil s točkićem, točkić se mora odvrnuti do kraja.

3. CO2 aparatom se ne mogu gasiti materije koje gore žarenjem. Umjesto gašenja moguć je obrnut efekat, da gas pod pritiskom izazove komešanje zraka i prouzrokuje rasplamsavanje vatre.

4. Najbolje rezultate CO2 aparat ima kod gašenja električnih instalacija i uređaja pa se zato najčešće koristi u telefonskim centralama, upravljačkim i razvodnim ormarima, laboratorijama, računskim centrima, muzejima i sl.

 

"S" aparat je ispunjen suhim prahom. Kako suhi prah gasi nije važno, važno je da gasi. 
Prah kao prah, neće izaći iz boce dok ga nešto ne pogura. Zato se kao pogonsko sredstvo koristi plin pod pritiskom. Kod nekih aparata, posebno starije izvedbe, u stanju mirovanja pritisak unutar boce je normalan i prah miruje na njenom dnu. U unutrašnjosti gornjeg dijela boce, ispod mehanizma sa ručicom (ili dugmetom, kao na slici), nalazi se jedna manja boca u kojoj se nalazi gas (CO2) pod visokim pritiskom. Kad aktiviramo ovaj aparat kratkotrajnim stiskanjem ručice (ili pritiskom na dugme), prvo se oslobađa gas iz manje boce i ispunjava prostor veće boce, pri čemu izaziva komešanje praha unutar boce. Nakon nekoliko sekundi situacija u boci se stabilizuje, pritisak se povećava sa normale na 15-20 atmosfera, a suhi prah je u stanju uzvitlane prašine. Znači, tek nakon nekoliko sekundi od aktiviranja ovakav aparat je spreman za dejstvovanje. A dejstvuje se tako što se pritiskanjem na ručicu koja se nalazi na mlaznici aparata, prah u kratkotrajnim mlazovima usmjerava na vatru.

U praksi, najčešća greška je da nakon aktiviranja ovakvog aparata, odmah pristupamo gašenju. Iz aparata izađe mala količina praha i nakon toga NIŠTA. Šta se dogodilo? Prijevremenim dejstvovanjem nismo omogućili gasu iz male boce da uskovitla prah u aparatu i on je ostao na dnu boce a gas je istekao van. Ispravan aparat učinili smo beskorisnim.

U novije vrijeme sve više se koriste aparati sa suhim prahom koji su pod stalnim pritiskom. Ovi aparati su spremni za dejstvovanje odmah nakon aktiviranja. Dakle, sada možemo zaključiti da imamo "S" aparate pod stalnim pritiskom i "S" aparate koji radni pritisak postižu tek nekoliko sekundi nakon aktiviranja. Postavlja se pitanje kako ih razlikovati međusobno, a onda i u odnosu na CO2 aparate.

Uočimo .... "S" aparat može da ima mlaznicu ali ta mlaznica je bitno drugačija (uža i cjevastija) od mlaznice kod CO2 aparata. 
Ako se na mlaznici nalazi ručica tad možemo posve biti sigurni da u rukama imamo "S" aparat koji nije pod stalnim pritiskom.

Mali aparati, do 2 kg, najčešće nemaju mlaznicu, i nije ih lako razlikovati od malih CO2 aparata. Ali, to nije razlog za brigu. To su aparati specijalizovane namjene, najčešće se koriste u vozilima i mala je mogućnost da slučajno naletimo na takav aparat. Sasvim je normalno očekivati da će vozač koji kupi takav aparat pročitat podatke o njemu na njegovoj naljepnici.

UPAMTIMO!
1. Glavno vizuelno obilježje "S" aparata je mlaznica koja je cjevasta i ne se širi se pri kraju kao mlaznica kod CO2 aparata.

2. Ukoliko postoji ručica i na mlaznici radi se o "S" aparatu koji nije pod stalnim pritiskom. Takav aparat se prvo aktivira udarom na ručicu koja se nalazi na boci (ili pritiskom na dugme), a dejstvuje se nakon nekoliko sekundi čekanja, korištenjem ručice na mlaznici.

3. Ako aparat ima samo jednu ručicu (na boci), tada se pouzdano radi o aparatu pod stalnim pritiskom. Neki od njih imaju i ugrađen manometar koji pokazuje da li je aparat ispravan (ispravan je ako je kazaljka manometra u zelenom području). Ovakvi aparati su spremni za dejstvovanje čim se aktiviraju.

4. "S" aparati su uspješni u gašenju zapaljivih tekućina, mogu se koristiti i za gašenja električnih instalacija i uređaja pa se zato najčešće koriste u industrijskim pogonima, skladištima, hotelima, garažama, stambenim objektima, autobusima, kamionima, cisternama, vozovima ...

Ako ste i nakon čitanja ovog teksta još uvijek u dilemi kako upotrijebiti protivpožarni aparat, hajde onda da definišemo postupak kod kojeg neće biti greške, bez obzira što niste sigurni kakav aparat imate u rukama:

1. Ako je aparat opremljen ventilom sa točkićem, izvucite osigurač i odvrnite točkić do kraja a mlaznicu usmjerite prema vatri.

 

2. Ako je aparat opremljen ručicom, izvucite osigurač i snažno ali kratkotrajno stisnite i otpustite ručicu. Isto uradite ako je na aparatu dugme umjesto ručice. Sačekajte 7-8 sekundi. Ako na mlaznici ima još jedna ručica, okrenite mlaznicu prema vatri i stiskanjem ručice na mlaznici vršite pražnjenje aparata. Ako na mlaznici nema ručice, tada za pražnjenje aparata koristite ručicu na aparatu.

#