Neopreznost

U mnogim požarima nalazimo uzrok u neopreznosti i nedostatku dovoljno znanja o požarnim opasnostima. Poznavanje i prepoznavanje opasnosti može spriječiti požare.

 

Rukovanje vatrom i otvorenim svjetlom

Rukovanje vatrom i otvorenim svjetlom često zahtijeva posebnu pažnju. Ne upotrebljavajte svijeću u podrumima, na tavanima i ostavama. Radije koristite ručnu baterijsku lampu.

 

Šibice i upaljači

Šibice i upaljači ne spadaju u dječje igračke i stoga se moraju držati na mjestima, gdje nisu dostupna djeci. Roditelji  odgovaraju za postupke svoje djece!

 

Postrojenja na gas i spremnici za gas

Instaliranje gasnih postrojenja dozvoljeno je samo od strane stručnih osoba, u skladu s tehničkim propisima. Tekuće naftne gasove, koji su teži od zraka ne skladištite u podrumima, stubištima, prolazima i izlazima.

Spremnike treba zaštititi od direktnog djelovanja toplote (izlaganje suncu, pećnici itd.)

 

Priključivanje plinskih boca

Plinske boce se uvijek moraju apsolutno nepropusno priključiti. Nakon svakog mijenjanja boce treba izvršiti provjeru odgovarajućim sprejem ili sapunicom, ali nikako s otvorenim plamenom.

 

Elektro-uređaji

Upotrebljavajte samo ispravne uređaje, te popravke vršite samo kod servisera. Upotreba grejnih tijela s otvorenim grejnimim spiralama je zabranjena.

 

Osigurači

Ne upotrebljavajte krpane (“premoštene”) osigurače,  jer oni ne garantuju potrebnu zaštitu od preopterećenja.

Pri ruci treba uvijek imati nekoliko rezervnih osigurača odgovarajuće amperaže, dok je naravno najbolja upotreba automatskih osigurača.

 

Produžni kablovi

Produžni kablovi moraju biti tako smješteni, da mogu toplinu predati okolini. Ako se postave ispod tepiha ili se ne odmotavaju s bubnja, može poremećeni toplinski tok uzrokovati požar.

 

Utičnica

Upotreba višenamjenskih utičnica dozvoljena je samo za priključak malih aparata (radio, TV, video itd.). Naprave za priključak u grlima svjetiljki iz sigurnosnih razloga nisu dozvoljene.

 

Isključivanje elektro-uređaja

Kod napuštanja stana ili radnog mjesta treba kontrolisati, da li su isključeni svi elektro-uređaji. Utikači pokretnih elektro-uređaja trebaju se izvaditi iz utičnice.

 

 

#