Razmislite o planu evakuacije za Vašu kuću!

Nastanak požara i njegovo širenje odvija se veoma brzo a naročito tokom noći, kada svi ukućani spavaju. Zbog toga bi trebali upoznati svakog člana porodice sa  planom evakuacije, da u svakom trenutku se zna šta treba činiti i kuda mora ići, ako požar izbije.

1. Razmislite o tome: smjer evakuacije bi trebao biti dirktno van u slobodan prostor. Ako Vaša djeca nisu više mala, nemojte ih zadržavati da čekaju Vašu pomoć. Sigurnije je djecu naučiti da se sama sklone na sigurno.

2. Uvježbajte vaš plan. Uvjerite se da svi razumiju šta moraju učiniti i da je svaki dio plana jednostavan i provodljiv. Na primjer: da li se prozori i vrata mogu lako otvoriti, u zavisnosti od spratnosti objekta razraditi plan evakuacije u prizemlje i tako dalje. Uvježbajte Vaš plan i po noći, jer u tami stvari izgledaju sasvim drugačije.

3. Ako se dogodio požar,  moraju svi stanovnici odmah napustiti kuću ili stan. Vatrogasce pozovite na 123, a ako niste u mogućnosti nazovite iz susjedne kuće.

4. Dogovorite mjesto okupljanja i sigurno sastajalište izvan kuće. Svaki član neka odmah krene u tom smjeru da Vi budete sigurni da su svi oni na sigurnom.

#