Dolaskom toplijeg vremena, povećavaju se aktivnosti na uređenju voćnjaka, vinograda, krčenju i uređenju zemljanih posjeda, a samim tim povećava se i opasnost od požara na otvorenom prostoru. Najčešći uzrok požara otvorenog prostora u Republici Srpskoj je neoprezno spaljivanje korova i drugog  biljnog otpada i loženje vatre na otvorenom prostoru. Zbog neopreznosti i nepromišljenosti pojedinaca u opasnost dolaze ljudski životi, a u požarima nastaje velika materijalna šteta.

Vatrogasci Vam stoga poručuju:

* ne ložite vatru i ne spaljujte biljni otpad, korov i rastinje na poljoprivrednom zemljištu i drugom otvorenom prostoru, 

* ne palite vatru na udaljenosti manjoj od 200 metara od ruba šume i 30 metara od ograda i zgrada izgrađenih od zapaljivog materijala te u trasama gdje prolaze  elektro-energetski vodovi

* ne palite biljni otpad u šumama, lovištima i parkovima

* ne palite otpad od obrezivanja, suhu travu i rastinje u blizini trajnih nasada voćnjaka i vinograda

* ne ostavljajte vozila na vatrogasnim prolazima, pristupima i površinama  koja su predviđena za operativni  rad vatrogasnih i spasilačkih vozila

* maloljetnim osobama loženje vatre na otvorenom prostoru nije dopušteno

POŠTOVANI SUGRAĐANI I VLASNICI  ZEMLJANIH POSJEDA I ZASAĐENIH KULTURA!

Ako već i morate spaljivati biljni otpad u prirodi, morate se pripremiti za to! 

Kako se pripremiti za loženje vatre na otvorenom?

Nađite pogodno mjesto za loženje vatre. Na mjestima koja su predviđena za izletnike postoje pripremljena ognjišta. Ako ih nema, treba izabrati mirno i zaklonjeno mjesto što bliže vodi. Vatru ne palite za vjetrovita vremena i onda kada su izdana upozorenja za visok stepen opasnosti od požara. 

* ✓spaljivanje  sprovodite danju i  pri mirnom vremenu,  bez vjetra

* ✓ne spaljujte istovremeno velike količine zapaljivog materijala- rastinja

* ✓ne palite vatru na velikim površinama, odnosno više vatri koje ne možete kontrolisati

* ✓prostor oko mjesta predviđenog za spaljivanje očistite od zapaljivog materijala u širini koja onemogućava prijenos požara

* ✓pripremite pribor i priručni alat kao što su lopate, vile, metlanice, kante sa vodom, te druga sredstva koja mogu poslužiti za gašenje požara. Obratite se vatrogascima koji će Vam  iznajmiti  naprtnjače za gašenje šumskih požara. Za početno gašenje požara, poslužit će i pijesak, zemlja i slična sredstva

* ✓u slučaju potrebe spaljivanja većih količina rastinja posavjetujte se s nadležnom vatrogasnom jedinicom, a spaljivanje prijavite nadležnoj vatrogasnoj jedinici  ili najbližoj policijskoj stanici

* ✓nikako ne palite vatru ukoliko postoji opasnost od prenosa požara na druge površine s poljoprivrednim i šumskim kulturama ili ukoliko se nalazite na zaštićenom šumskom području, parku prirode, lovištu i sl., a naročito u vrijeme visokih temperatura i jakih vjetrova.

 

#