Pušenje

Neopreznost kod pušenja, posebno odbacivanje gorućih šibica i opušaka česti su uzroci požara.

Nikada se ne smije pušiti:

– u požarno visoko ugroženoj okolini (benzinske stanice, pozorišta, robne kuće, radionice u kojima se prerađuje drvo i papir i sl.)

– kod prerade ljepila i lako isparljivih materija kao što su razrjeđivači, boje, lakovi

– gdje propisi to zabranjuju

 

 Rukovanje otvorenim plamenom i svjetlom

Svijeće, plinske i petrolejske svjetiljke ne smije se koristiti bez nadzora i nikada u lakozapaljivoj okolini.

 

Vatra na otvorenom

Vatra ugrožava prirodu površinskim požarom ili letećim iskrama!

Zato, 

Ne ložite vatru na udaljenosti manjoj od 10m od građevina, odnosno 100m od šume ili skladišta žitarica. 

Prije odlaska zgarišta vatre, tj. zaostala žarišta pogasite vodom, ili prekrijte pijeskom (zemljom).

 

Prerada lakova, sredstava za brtvljenje i (umjetnih) ljepila

Sve ove tvari sadrže različita otapala, čije su pare eksplozivne i teže od vazduha.

Kod prerade i rada sa ovim sredstvima treba obratiti pažnju (čak i u susjednim i ispod radnog prostora

 

#