U sastavu Teritorijalne vatrogasne jedinice postoji preventivno servisna služba koja ima zadatak preventivno djelovanje,  kao i razne promotivne aktivnosti u cilju informisanja građana o mogućim opasnostima koje mogu proizvesti nesavjesno postupanje, a vatrogasni servis da izvrši kontrolu ispravnost protupožarnih aparata i ispitivanja unutrašnjih i vanjskih hidrantskih priključaka, a sve u cilju što bolje i efikasnije zaštite od požara.

PREVENTIVA

Opštinske, odnosno gradske organizacione jedinice za zaštitu od požara, posredstvom radnika teritorijalne  vatrogasne jedinice, vrše pojedine  stručne poslove nadzora  koji se odnose na blagovremenost i povećanje  efikasnosti  vatrogasne intervencije, funkcionalnost  i  ispravnost  vodozahvata, hidranatskih priključaka,  aparata  za gašenje požara, dimovoda, odlaganja  zapaljivih  tečnosti  i gasova i drugih zapaljivih materijala u podrumima, na tavanima i drugim mjestima koja predstavljaju opasnost, prohodnost  požarnih puteva i prilaza  električnim razvodnim tablama,  hidrantima, aparatima,  blokadnim ventilima gasnih instalacija i instalacija  sa zapaljivim tečnostima, zabranu  korišćenja  otvorenog  plamena  i pušenja na požarnougroženim  prostorima.

VATROGASNI SERVIS

Teritorijalna vatrogasna jedinica grada Prijedora, uz svoju osnovnu vatrogasnu djelatnost obavlja i usluge servisiranja vatrogasnih aparata pravnim i fizičkim licima. U svojim prostorijama ima ovlašteni servis s kvalitetnom opremom i kvalitetnim stručnim kadrom koji uz servisiranje vatrogasnih aparata će Vam i objasniti sve što Vas zanima u vezi održavanja vatrogasnih aparata. S ciljem povećanja Vaše  sigurnosti i zadovoljavanja zakonskih propisa vezanih za ovo područje, uvijek možete dobiti potrebne informacije o broju i vrsti protupožarnih aparata, kao i druge pojedinosti u vezi zaštite od požara.

Redovno  održavanje protupožarnih aparata veoma  je važno jer jedino ono osigurava da će aparat biti funkcionalan kada je to najpotrebnije. Vatrogasni aparat,  bez obzira  na to da li se u proteklom periodu upotrebljavao ili ne, potrebno je izvršiti ispitivanje prema uputama proizvođača a najmanje jednom u godini dana, što je i zakonska obaveza vlasnika.

Od vatrogasnog aparata svi očekujemo da izbacivanjem sredstva za gašenje gasi požar. Vatrogasnim aparatom se ne može ugasiti veliki požar, tj. požar u razbuktaloj fazi. Ali se zato njime može spriječiti da dođe do tako velikog požara. Jer požar se može (i mora) ugasiti u početku. Zato je važno da vatrogasni aparat bude spreman i ispravan. Jer nikad se ne zna kada i gdje može buknuti požar. A ukoliko se na vrijeme ne reaguje ili se nema ispravna oprema, posljedice mogu biti katastrofalne.

Zato je potrebno da redovno kontrolišete  protivpožarne  aparata od strane stručne osobe u ovlaštenim radionicama za servisiranje vatrogasnih aparata.

Radno vrijeme servisa je radnim danima 7:30 - 15:30 časova.

Održavanje vatrogasnih aparata

Održavanje vatrogasnih aparata ispravnim i funkcionalnim obavlja se kroz redovni pregled i periodični servis.

·         Redovni pregled se obavlja najmanje jednom u tri mjeseca, ovisno o uvjetima u kojima je smješten PP aparat, i obavlja ga sam korisnik vizuelnim pregledom

·         Periodičnim servisom provjerava se ispravnost i funkcionalnost vatrogasnog aparata i njegovih dijelova te obavlja zamjena dotrajalih i neispravnih dijelova rezervnim dijelovima odobrenim za upotrebu od strane proizvođača vatrogasnog aparata. Postupak i radnje periodičnog servisa vatrogasnih aparata, kao i unutrašnji pregled tijela vatrogasnog aparata i rokove obavljanja radnji propisuje proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik.

·         Periodični servis vatrogasnih aparata koji su u upotrebi obavlja se najmanje jednom godišnje, a ovisno o uvjetima smještaja i češće, te nakon svakog aktiviranja ili uočenog nedostatka na vatrogasnom aparatu.

·         Na svakom aparatu se nalazi naljepnica na kojoj se nalaze podaci o organizaciji koja je izvršila pregled, datum pregleda i stručna osoba koja je izvršila pregled. Nakon obavljenog servisa, sačinjava se i zapisnik sa podacima o vlasniku aparata, vrsti aparata, fabričkim brojem aparata, proizvođačem, vremenu i datumom izvršenog ispitivanja.

Ispitivanje unutrašnjih i vanjskih hidrantskih priključaka

            Kontrola i ispitivanje unutrašnjih i vanjskih hidrantskih priključaka vrši se pravilniku o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu(sl.gl.RS. 39/13-str15-20). Pravilnikom je predviđeno da se kontrolna ispitivanja moraju izvršiti jedanput godišnje, o čemu se pravi zapisnik za svako priključno mjesto sa ispunjenim vrijednostima statičkog i dinamičkog pritiska vode u mreži, pregled i ispravnosti opreme u hidrantskom ormariću.

 

#